Hoe technologie therapietrouw kan verbeteren

  7

  E­-consults, inzage in het eigen medisch dossier, telemonitoring; de rol van e-health wordt steeds groter en belangrijker. Maar je kunt nog zulke goede technologieën inzetten, zonder betrokken – ofwel therapietrouwe – patiënten ben je als zorgverstrekker nergens.

  Therapietrouw vermindert kosten

  Voert de patiënt zijn behandeling consequent uit zoals afgesproken met de behandelaar? Door therapieontrouw faalt de behandeling en verslechtert de gezondheid. Er is vervolgens meer en complexere zorg nodig, wat weer kan leiden tot nieuwe therapieontrouw. Vanzelfsprekend betekent deze vicieuze cirkel een grote kostenpost voor de Belgische overheid. De overheid wil burgers daarom bewuster maken van hun verantwoordelijkheid voor de eigen behandeling en gezondheid. Kijk in je medisch dossier, weet wat zorg kost, en volg de doktersadviezen. Om dit ownership en de gezondheid te bevorderen wil de overheid patiënten activeren en efficiënte zorgondersteuning faciliteren met behulp van mobile health-toepassingen. Daarbij is er oog voor veiligheid, privacy, semantische interoperabiliteit, evidence-based, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. Het kan gaan om acute behandeling zoals telemonitoring en teleconsult. Of om het gebruik van ondersteunende health-apps en wearables.

  Wij zien therapietrouw als een belangrijk ingrediënt voor het succes van een mobile health-app. Net zoals het succes van een elektrische auto even sterk afhangt van het ontwerp, als van het aantal beschikbare laadpalen. Van de doorsnee app gaat de nieuwigheid snel af en na een tijdje wordt deze niet meer gebruikt. Dit wil je voorkomen. De patiënt moet gemotiveerd blijven de app enkele weken, maanden of zelfs jaren te gebruiken. Afhankelijk van zijn behandeltraject.

  Complex

  Maar therapietrouw is complex, want de ene patiënt is de andere niet. Het niet innemen van medicatie kan bijvoorbeeld zowel een bewuste keuze als vergeetachtigheid zijn. Wie bewust zijn medicatie niet neemt vanwege zorgen over de bijwerkingen, zal zijn gedrag echter niet veranderen na een herinnerend pushbericht op zijn smartphone. Daarom zijn bij deze groep bewust ontrouwe patiënten voortdurende communicatie tussen verschillende zorgverstrekkers en individuele opvolging van de patiënt cruciaal. Oracle kan hiertussen middelen en via technologie een metadialoog tot stand brengen. Zo’n metadialoog vermindert het belangenconflict tussen overheid, zorgverstrekker, toeleverancier, verzekeraar, en patiënt. Want een open gesprek tussen alle betrokken partijen helpt om inzichten van elkaar te krijgen en daarmee therapietrouw te verhogen. Ofwel, waar het om draait is nader tot elkaar komen om het zorgsysteem het beste te benutten. Iedereen heeft daar een rol in.

  Dialoog

  Communicatie is key. De overheid kan de dialoog op gang brengen door de patiënt bijvoorbeeld via een app te vragen met welke zorgverstrekkers hij afgelopen half jaar contact had. Of hoe het laatste bezoek aan de spoedeisende hulp is bevallen. De patiënt heeft juist specifiek baat bij verduidelijking over de toewijzing van een arts en toegang tot persoonlijke data. Welke informatie uit een gesprek met de huisdokter wordt doorgespeeld aan welke partijen? De zorgverstrekker werkt in zijn plaats met een metadialoog aan de klanttevredenheid en kan betere zorg leveren in de toekomst. Tegelijkertijd houdt de overheid zicht op en controle over het volume en de kwaliteit van de geleverde zorg.

  Gedeelde verantwoordelijkheid

  Het probleem therapieontrouw ligt dus niet enkel bij de patiënt. Alle zorgverstrekkers dragen een verantwoordelijkheid en ze moeten goed met elkaar communiceren. Het ultieme doel hiervan is niet om de therapietrouw te verbeteren, maar om de voorgeschreven behandelingen te optimaliseren en zo de klinische voordelen te maximaliseren en de kans op bijwerkingen te minimaliseren.

  Door Frank Van Puymbroeck, Sales Manager bij Oracle Benelux
  @frank_vp_be

   

   

  LAAT EEN REACTIE ACHTER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here