Home Ondernemen & Business Toon jouw impact als CIO aan je organisatie

Toon jouw impact als CIO aan je organisatie

9

Wanneer denken medewerkers aan IT? Meestal pas wanneer hun laptop crasht. En is de storing verholpen? Of draait de nieuw geïnstalleerde hardware? Dan verdwijnt IT weer van de radar. Dat kun je de getroffen medewerker niet kwalijk nemen. Hoe maak jij je personeel bewuster van de rol van IT?

CIO en medebestuurders bewegen hemel en aarde voor de nieuwe bedrijfscultuur van digitale innovatie. Maar medewerkers worstelen er vaak mee. Goede communicatie is dan levensnoodzakelijk: iedere medewerker moet weten hoe digitalisering de business ondersteunt en welke impact hij of zij daarvan ondervindt. Dat is jouw verantwoordelijkheid als CIO.

Het Gartner-rapport ‘CIOs Must Build Greater Business Acumen in IT for Digital Business’ treedt die stelling bij. Het rekent communiceren tot de belangrijkste vaardigheden van CIO’s: “CIO’s en IT-verantwoordelijken moeten een communicatiestrategie ontwikkelen die de rol, activiteiten en prestaties van IT afstemmen op de strategie en realisaties van de organisatie.”

IT wordt meer en meer een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvisie. Een roadmap naar zakelijk succes, met digitale innovatie als leidraad. Dat is een breuk met het verleden. Als succesvolle CIO stuur je het organisatieschip met vaste hand, beperk je de ongemakken van de digitale omwenteling voor je medewerkers en hou je iedereen binnenboord.

Breng je IT-boodschap helder en overtuigend
Hoe overtuig jij als CIO je medewerkers van de digitale visie van je organisatie? Niet met een technische uiteenzetting, wel met een logisch verhaal waarin je de middelen en doelen helder omschrijft:

  • doel: de organisatie dichter bij de klant brengen en interne zaken stroomlijnen
  • middelen: een harmonieus geheel van on demand web services, API’s, hardware en gestandaardiseerde platformtechnologieën

Een CIO die resultaten wil boeken, mag zich dus niet verschansen in zijn comfortzone. Hij moet medewerkers informeren over en motiveren voor nieuwe IT-initiatieven. Dat kan op uiteenlopende manieren: face to face, via webinars, tijdens een opleiding, … Er is geen weg rond.

Hoe vaker je je boodschap verkondigt, hoe beter je medewerkers begrijpen dat IT integraal deel uitmaakt van hun manier van werken. Op die manier verdwijnt ook de foute perceptie over IT: medewerkers zien in dat IT geen los, abstract project is, of een opgelegde ver-van-mijn-bedshow. En dat betekent een hele stap vooruit.

Maak verbinding met klanten

De rol en het werkdomein van CIO’s zijn in volle verandering. Dat staat te lezen in ‘The Creative CIO’, een onderzoek dat KPMG voerde bij meer dan 3300 CIO’s en IT-verantwoordelijken. CIO’s focussen vandaag meer op projecten die geld opleveren (63 procent) dan op besparende initiatieven (37 procent). Bovendien blijken technologie, klantenstrategie en zakelijke doelstellingen meer dan ooit met elkaar verbonden.

IBM voorspelt in zijn ‘Redefining Boundaries: Insights from the Global C-Suite Study’ dat de digitale en individuele interactie tussen organisaties en hun klanten met een vijfde zal toenemen. Onderzoek van Forbes wijst in dezelfde richting. Het zakelijke tijdschrift peilde naar de verwachtingen van CIO’s met een transformatieagenda: meer dan de helft verwacht dat hun rechtstreekse contacten met klanten de komende twee jaar aanzienlijk zullen toenemen.

Al die ontwikkelingen tonen aan dat je je digitale strategie als CIO in de eerste plaats moet richten op klanten. Niet op technische functionaliteiten. Dat vraagt een hele inspanning: doorgaans ondersteun je als CIO de klantencontacten van anderen. Maar stilaan moet je ook zelf met klanten communiceren. Je verdiept je dus het best in hoe zij technologie gebruiken.

Onderstreep je meerwaarde voor gebruikers

Digitale kanalen vormen voor CIO’s het natuurlijke medium om te interageren met interne gebruikers en klanten. Verbindingen leggen zit dan ook in hun DNA – of het nu gaat om cloud software, API’s, mobiele toepassingen of web access. Wat jou te doen staat? Bestaande verbindingen verlengen tot buiten de bedrijfsmuren. Zo voldoe je aan de groeiende vraag naar dynamische klanteninteractie. We moeten je er natuurlijk niet bij vertellen dat security dan nog belangrijker wordt.

Besteed voldoende aandacht aan de beleving van je gebruiker: verzorg de interface en optimaliseer het gebruiksgemak van je applicaties voor medewerkers, partners en externe klanten. En stroomlijn ook de samenwerking met het IT-team.

Het is belangrijk dat gebruikers meteen met IT-diensten en -producten aan de slag kunnen – zonder handleiding. En dat ze de meerwaarde ervan ervaren. Spoor je team aan om te benadrukken hoe technologie het succes van je organisatie beïnvloedt. Want alleen met een vlotte user experience hou je als onderneming het hoofd boven water.

Leider op kruispunt van business en technologie

De rol van de CIO is de voorbije tien jaar ingrijpend veranderd. Dat staat buiten kijf. Vroeger lag de focus vooral op efficiency en processen. Vandaag schuiven de verantwoordelijkheden op naar visie, digitale strategie en businessdoelstellingen.

Die evolutie strookt volledig met wat er zich afspeelt binnen organisaties en op de markt. Ze spreekt meer dan ooit de changemanagement-skills van de CIO aan. Waardoor die zijn leiderschap op het kruispunt van business en technologie verstevigt. En zijn doel bereikt: de organisatie doorstaat heelhuids de oversteek en zet koers naar succes.

Hette Mollema is Regional Director Benelux bij Workday

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here