Home Ondernemen & Business Bent u ook een rolmodel?

Bent u ook een rolmodel?

33
dainamics

Het hoger onderwijs ontwaakt uit haar zomerslaap. De herexamens zijn van start en de inschrijvingen in volle gang. Er is een licht stijgende trend in het aantal studenten in ICT-opleidingen. Helaas nog lang niet genoeg om straks aan de toenemende vraag op de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Nationaal en internationaal vinden vanuit overheid, bedrijfsleven en onderwijs stimuleringscampagnes plaats om jongeren naar deze opleidingen te krijgen. Noodzakelijk, nuttig, waardevol en vaak uniek zoals de nu lopende ‘Because I’m techie’-campagne van Agoria. Ik denk dat daarnaast ieder individu een rol te spelen heeft.

ICT’ers worden nog al te vaak gezien als schimmige, sociaal onhandige manspersonen die hun dagen programmerend doorbrengen in stoffige kelders tussen zoemende computers. Het beperkte beeld leeft toch wel tot mijn verbazing ook nog sterk bij jongeren, de kinderen van het digitale tijdperk die kijkend met een bril van de jaren negentig toch allemaal informatici zijn. Jongeren connecteren, programmeren, downloaden, uploaden, sharen en personaliseren waar en wanneer het uitkomt. Toch zijn ze niet allemaal hetzelfde. Het model ICT-mindsets speelt zeer goed in op verschillende drijfveren en mindsets in ICT-gebruik van jongeren. Ze onderscheidt functionele, creatieve, sociale en carrière ICT’ers. In al haar eenvoud is het een bruikbare opsplitsing om uw voordeel mee te doen in gesprekken met jongeren over studie- en beroepskeuze en hen te enthousiasmeren voor onze sector. Want u bent toch niet schimmig?

Red de wereld
Anno 2014 gaat het in de ICT allang niet meer alleen om programmeren voor de privésector. Met big data, analyses, mobile, cloud speelt informatica een steeds belangrijkere rol in de economische welvaart en is technologie cruciaal in het ontwikkelen van een innovatief en concurrerend Europa. Maar ook in de publieke en non-profit sector is ICT niet meer weg te denken. In een zomer van internationale conflicten kan het zinvol zijn jongeren te attenderen op de rol die ons werk daar kan spelen. Zo kunnen hulpverleners met push up alerts aan elkaar doorgeven welke wegen veilig zijn en welke niet. Ook gaat het uitdelen van voedselpakketten veel sneller als ze gekoppeld zijn aan ERP-systemen in plaats van dat er alleen maar lijsten ter beschikking zijn. Millenniumdoelstellingen zullen zonder de inzet van technologie zeker nooit behaald worden.

Kortom, anno 2014 is ICT een breed vakgebied dat in iedere sector waarde heeft. U kunt dat beeld helpen uitdragen door dagelijks aan kinderen en jongeren om u heen haar positieve rol op sociaal, economisch en cultureel gebied aan te duiden en te kaderen. Door te luisteren naar de passie van jongeren, en dit te vertalen naar mogelijkheden in de ICT. Door een rolmodel en klankbord te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze jongeren een eventuele keuze voor een ICT-opleiding dan eerder zullen overwegen. Ook onderwijsinstellingen spelen met onderwijs op maat hierin een belangrijke rol door curricula aan te bieden die de bij iedere jongere aanwezige digitale interesse te stimuleren met onderwijs op maat. Dankzij computers, met bijvoorbeeld het next generation learning platform van Dell, is ook dat onderwijs op maat gemakkelijker geworden.

Het is hard nodig dat het aantal ICT-studenten groeit, dat er meer rolmodellen voor jongeren zijn. Maar laten we wel realistisch zijn. Gun het de jongeren vooral ook hun eigen hart te volgen. Antropologen, sinologen en cultuurwetenschappers vinden hun weg ook wel op de arbeidsmarkt. En ook die hebben we nodig om ICT nog beter in te zetten voor mens en milieu. Maar dat is de volgende stap na de studie, de werkomgeving. Nu eerst jongeren motiveren aan een ICT-opleiding te beginnen.

Pascale Van Damme Pascale Van Damme (@pascalevandamme) is Managing Director van Dell Belux en werd begin dit jaar door Data News verkozen tot ICT Woman of the Year. Ze is al bijna 20 jaar in de ICT actief. Ze is heel sterk begaan met de rol van vrouwen in het bedrijfsleven, en treedt vaak op als spreker over het maatschappelijk belang van de ICT.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here