Home Innovatie & Strategie De opkomende rol van de Chief Data Officer

De opkomende rol van de Chief Data Officer

34
CDO

Het nieuwe digitale landschap zorgt voor verandering in IT-rollen. De opmars van het Internet of Things (IoT), een schat aan potentiële informatie van social media en een nieuwe generatie geavanceerde tools voor web analytics maken dat we steeds selectiever met data moeten omgaan en dat we alleen die data bewaren, die er voor een organisatie toe doen. Digitalisering creëert een alleen maar grotere behoefte aan een geïntegreerde informatiebeheerstrategie nu businessunits de digitale kansen van big data willen benutten.

Organisaties beginnen zich te realiseren dat data science belangrijk is. Content behouden, toegankelijk maken, beschermen en uiteindelijk verwijderen – in overeenstemming met steeds veranderende regelgeving –, staat bij elk bedrijf dan ook hoog op de prioriteitenlijst.

Tegelijkertijd komen IT-teams tot het besef dat ze een leider nodig hebben, die inzicht moet hebben in de data en moet handelen namens die data. Deze nieuwe taken zijn echter niet over te nemen door de CIO ­– die heeft al genoeg aan het faciliteren en managen van digitale innovatie en transitie.

Gartner voorspelt dat 25 procent van de organisaties in 2017 een Chief Data Officer (CDO) heeft. En voor sectoren met strenge regelgeving, zoals het bank- en verzekeringswezen, is de verwachting zelfs vijftig procent. Het analistenbureau ontdekte bovendien dat twintig procent van de CEO’s in grote bedrijven nu al een Data Officer naast zich heeft om de digitale innovatie in hun organisatie te sturen[1].

Alles uit uw zakelijke data halen, wat erin zit
Naar schatting kost slechte datakwaliteit een gemiddelde organisatie 13,5 miljoen dollar per jaar, en databeheerproblemen – waar elk bedrijf mee te maken heeft – worden alleen maar groter[2]. Hoewel het concept van databeheer nu al een aantal jaren bestaat, worden data nog altijd niet beheerd als een asset.

Dit vraagt om een investering in mensen die in staat zijn die data te voeden en te beheren. En dit is waar de CDO om de hoek komt kijken. Het is zijn/haar taak om een beheerplan op te stellen, waarmee data assets effectief in de gaten gehouden kunnen worden: waar ze zijn opgeslagen, wie daartoe toegang heeft en hoe vaak ze worden opgeschoond en gecheckt. De CDO kan datakwaliteitsprocessen in werking stellen om de zuiverheid van belangrijke zakelijke data beter te beheren. En hij of zij kan ervoor zorgen dat het bedrijf niet betaalt voor het opslaan van gedupliceerde, oude, niet-geverifieerde of beschadigde data. Het eindresultaat: een schonere dataset die voor iedereen in de organisatie duidelijk is, en veiliger, tijdig en doeltreffend databeheer voor de klant.

Het is ook de verantwoording van de CDO om organisaties in staat te stellen data te beheren als corporate asset. Dit betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor hoe bedrijven data gebruiken en er waarde uit halen, en ook hoe zij data privacy beschermen en voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van data-integriteit en -toegankelijkheid. De CDO moet orde in de chaos creëren en zoveel mogelijk business value halen uit informatie die het bedrijf bezit, om zo het overall inzicht en de concurrentiepositie te verbeteren.

In contact treden met klanten
De CDO moet in staat zijn het belang te onderstrepen van de verbinding tussen technologische processen die organisaties laten draaien, en ‘het menselijke element’ – informatie die vaak niet gebruikt wordt, maar wel essentieel is en te vinden in ongestructureerde data, vaak op social media. Om die verbinding te maken, is het zaak dat de CDO met een ‘whole-brain’-aanpak de drempel tussen bruikbare informatie en maatregelen verlaagt.
Uit onderzoek blijkt dat organisaties die big data benutten om contact te leggen met klanten, meer geld verdienen[3]. Sterker nog: de inzet van data kan resulteren in slimmere zakelijke beslissingen en meer omzet voor verschillende bedrijven van allerlei omvang.

Uiteindelijk moeten data worden beheerd als een product. De CDO is verantwoordelijk voor het onderscheiden van nieuwe databronnen en moet bepalen hoe bestaande data vanuit verschillende bronnen moeten worden samengevoegd om toegevoegde waarde of zelfs een commercieel aanbod te creëren. Slim gebruik maken van informatie die dagelijks wordt gecreëerd en opgeslagen, schept voor organisaties meer kansen en stelt ze in staat zich beter te onderscheiden van de concurrentie.
Bouwen aan een door data gedreven organisatie is niet langer een keuze, maar pure noodzaak. Beslissingen nemen op basis van data vergroot niet alleen de nauwkeurigheid van de resultaten, maar zorgt ook voor consistentie in de manier waarop resultaten geïnterpreteerd worden en terug het bedrijf in vloeien.
Data hebben de kracht om een organisatie te veranderen. Moderne bedrijven hebben een nieuwe ‘dataheld’ nodig. En de Chief Data Officer – de advocaat van informatie – is de drijvende kracht achter die verandering.

Arno van der Sijde, Partner Business Manager Benelux bij Commvault

1 Gartner, februari 2015: ‘Gartner Says CIOs and CDOs Must ‘Digitally Remaster’ Their Organizations’
2 Gartner, februari 2015: ‘Gartner Says CIOs and CDOs Must ‘Digitally Remaster’ Their Organizations’
3 Datameer: ‘Unlocking Big Data tune into the customer journey’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here