Home Security Een duurzame en veilige digitale ICT-omgeving moet prioriteit krijgen binnen het onderwijs

Een duurzame en veilige digitale ICT-omgeving moet prioriteit krijgen binnen het onderwijs

G DATA CyberDefense -
26
dainamics

Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem in de onderwijssector. Het aantal cyberaanvallen op scholen is explosief gestegen en ook Belgische scholen zijn regelmatig slachtoffer. Toch speelt dit fenomeen niet alleen in België, ook in andere landen zien we de trend dat er steeds vaker gerichte aanvallen plaatsvinden op onderwijsinstellingen.

Onderwijsinstellingen zijn een interessante prooi

Er zijn verschillende redenen waarom cybercriminelen vaak onderwijsinstellingen kiezen om aan te vallen. Ten eerste verwerken ze enorm veel persoonlijke data. Denk hierbij aan schoolprestaties, adressen, bankgegevens, telefoonnummers en gegevens van ouders. Deze gegevens kunnen doorverkocht of misbruikt worden om vervolgens andere cyberaanvallen op te zetten. Daarnaast weten cyberciminelen dat onderwijsinstellingen erg afhankelijk zijn van technologie. Als ze geen toegang hebben tot hun netwerk kunnen ze bijvoorbeeld geen examens afleggen, niet communiceren of geen dossiers van leerlingen inzien. Hierdoor is de kans groot dat ze losgeld betalen bij een ransomware aanval. Bij Universiteiten en hogescholen zijn bovendien veel (vertrouwelijke) onderzoeken te vinden die interessant zijn om door te verkopen.

Onderwijsinstellingen hebben daarnaast meestal geen flinke budgetten, zoals grote bedrijven, om zich te beveiligen. Vaak hebben ze niet de technische kennis om te bepalen waar ze in moeten investeren en kunnen ze moeilijk de potentiële (financiële) risico’s inschatten. Hierdoor stellen ze soms noodzakelijke maatregelen uit om risico’s te voorkomen. Onderwijsinstellingen willen daarnaast graag toegankelijk zijn omdat studenten hun eigen apparaten meenemen en lessen vanaf verschillende locaties worden gegeven. Dit komt ten goede aan de gebruiksvriendelijkheid, maar niet aan de beveiliging van het netwerk. Daarnaast maken studenten en docenten niet altijd veilig gebruik van IT-middelen. Cybercriminelen weten dit als geen ander en maken dan ook graag misbruik van deze wetenschap. Het is daarom belangrijk voor onderwijsinstellingen om de risico’s en de kosten goed in kaart te brengen.

Traditionele securitymaatregelen zijn niet voldoende

Onderwijsinstellingen kunnen verschillende acties ondernemen om cybercrime te voorkomen. Gezien downtime een enorme impact kan hebben en scholen daarnaast veel privacygevoelige data beheren, doen ze er verstandig aan om een beleidsplan en een incident response plan te ontwikkelen. Op deze manier kan iedereen binnen de school nalezen hoe ze met de technologie moeten omgaan en kunnen er snel en accuraat beslissingen worden genomen bij een incident.

Daarbij is het belangrijk om medewerkers goed te trainen, zij moeten op de hoogte zijn van de processen indien er iets misgaat en daarnaast ook actie kunnen ondernemen. Vaak gebruiken medewerkers apparaten op de verkeerde manier omdat ze de systemen en procedures te omslachtig vinden. Het personeel beseft vaak niet dat securityoplossingen zijn afgestemd met specifieke technologieën of (Cloud) oplossingen. Als dit niet in balans is kan de veiligheid van het netwerk in gevaar komen.

Zorg er daarom voor dat iedereen binnen de organisatie alert en kritisch is over verdachte mails en dat medewerkers niet zomaar vertrouwelijke gegevens doorgeven. Op deze manier kan worden voorkomen dat gegevens van leerlingen op straat komen te liggen. Vaak geven onderwijsinstellingen medewerkers en leerlingen een cursus of workshop, maar dat is niet genoeg om échte cyberbewustwording te creëren. Om échte cyberbewustwording te creëren moet cybersecurity een alledaags onderdeel zijn van de organisatie. De kracht van herhaling is hierbij cruciaal. Door steeds opnieuw aandacht te besteden aan het gewenste gedrag blijft het onderwerp top-of-mind en wordt er gewerkt aan een positieve beveiligingscultuur. Een e-learning training, zoals de G DATA Security Awareness Trainings, is hier ideaal voor. Iedere medewerker moet bewust zijn van de risico’s en zijn gedrag willen aanpassen ten behoeve van de cyberveiligheid.

Een ander element waar onderwijsinstellingen rekening mee moeten houden is de IT-infrastructuur. Een traditionele beveiligingsoplossing alleen is hierbij niet genoeg. De meeste scholen maken immers gebruik van twee verschillende netwerken. Eén netwerk is bedoeld voor de medewerkers van de onderwijsinstelling (het administratieve netwerk). Het andere netwerk is beschikbaar gesteld voor de leerlingen (het leerlingennetwerk). Dit netwerk bestaat vaak uit een aantal computers in computerlokalen, werkplekken waar leerlingen hun eigen laptop op tablet aan het systeem kunnen hangen en natuurlijk een wifi-netwerk, waarmee leerlingen overal in de school draadloos met hun eigen device kunnen werken.

Gezien dergelijke netwerken vaak aan veranderingen onderhevig zijn, is het  belangrijk om constant op de hoogte te zijn welke software en apparaten worden gebruikt op het netwerk. Een endpoint oplossing die centraal te beheren is, verhoogt het beveiligingsniveau en de kwaliteit van het autorisatiebeheer. In veel gevallen zijn echter aanvullende maatregelen op het gebied van securitysoftware zinvol. Er kunnen bijvoorbeeld whitelisting methodes worden toegepast om het gebruik van ongewenste applicaties te voorkomen. Op deze manier krijgt alleen geautoriseerd personeel toegang tot bepaalde delen van het netwerk. Bij kritieke infrastructuur, waar bijvoorbeeld persoonlijke informatie van leerlingen is opgeslagen, is het nuttig om een extra laag beveiliging te creëren in de vorm van multi-factor authentication.

Het is cruciaal dat de software constant geüpdatet is middels consistent patchbeheer. Vooral bij apparatuur die verbonden is met het netwerk, is updaten noodzakelijk. Controleer daarom bij de fabrikant van de apparatuur hoe vaak deze zijn software patcht en of de broncodes beschikbaar zijn. Bovendien moeten audits, software-escrow  (overeenkomst die garanties geeft bij faillissement softwareleverancier) of open source development deel uitmaken van het onderhoudscontract.

Indien een netwerk toch is aangevallen kan er gebruik worden gemaakt van oplossingen, zoals Deep Freeze, waarmee systeeminstellingen zijn terug te draaien naar de originele staat. Dergelijk oplossingen wekken echter vaak een vals gevoel van veiligheid op, omdat er wordt gedacht dat de virussen ook meteen zijn verdwenen als de systeeminstellingen zijn teruggezet. Het is namelijk nog altijd mogelijk dat het netwerk besmet raakt en dat hierdoor de besmetting zelfs mee naar huis wordt genomen. Het is daarom belangrijk om bij een dergelijke oplossing altijd endpoint security software te laten draaien en de laatste updates uit te voeren.

Maak daarnaast ook altijd een back-up. Een veelvoorkomende fout is dat onderwijsinstellingen maar één back-up maken. Dit is risicovol omdat cybercriminelen soms ook de back-up versleutelen bij een ransomware aanval. Het is daarom verstandig dat organisaties altijd de 3-2-1 regel toepassen. Deze regel houdt in dat er altijd een back-up moeten worden gemaakt op twee verschillende opslagmedia en dat er daarnaast één kopie is op een externe fysieke locatie. Maak ook regelmatig offline back-ups, want gekoppelde back-ups kunnen ook worden geïnfecteerd. Door de externe harddisk na de back-up los te koppelen van de computer krijgt eventuele malware geen kans om de back-up te infecteren.

Indien er gebruik gemaakt wordt van een back-up server, is het belangrijk om te controleren hoe je back-up systeem bestanden schrijft op de harde schijf. De slechtst mogelijke plaats om je back-upgegevens op te slaan is bijvoorbeeld E: \ back-ups. Cybercriminelen zoeken vaak naar specifieke mappen waar de back-ups te vinden zijn. Zorg er daarom voor dat ze niet toegankelijk zijn via het bestandssysteem. Ransomware richt zich specifiek op mappen met dergelijke namen en kunnen zo je back-ups versleutelen. Dit betekent dat je een manier moet bedenken om back-ups op te slaan, zodat het besturingssysteem die back-ups niet als bestanden ziet. De meeste back-up oplossingen beschikken over opties om dit te realiseren.

Security moet prioriteit zijn

Kortom, onderwijsinstellingen die het gevaar van cybercriminaliteit nu nog onderschatten nemen een groot risico omdat dit de continuïteit van het onderwijs in gevaar brengt. Docenten, studenten en scholieren zijn immers afhankelijk van ICT. Als vervolgens het netwerk plat ligt door een cyberaanval kan de planning niet worden afgerond, wat kan zorgen voor veel problemen bij zowel leerlingen als medewerkers. Een duurzame en veilige digitale onderwijsomgeving moet daarom voorop staan bij zowel de IT-afdeling, de politiek als de bestuurders van onderwijsinstellingen.

Dirk Cools, Country Manager G DATA CyberDefense BeLux en Frankrijk

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here