Home Ondernemen & Business Wees authentiek, bekijk je hele ijsberg

Wees authentiek, bekijk je hele ijsberg

22
dainamics

De uitdrukking ‘dit is maar het topje van de ijsberg’ wordt vaak gebruikt met een negatieve connotatie. Het gaat dan om de zichtbaarheid van een klein deeltje van een onaangename zaak. Ik pleit ervoor anders – lees positief – naar die berg en dat topje te kijken. Medewerkers laten vaak maar een gedeelte van zichzelf zien. Ook werkgevers hebben soms alleen maar oog voor het zichtbare stuk. Wie aandacht schenkt aan zowel het zichtbare als het onzichtbare stuk krijgt een beter zicht op zichzelf en de ander.

Wederzijdse mentoring
Een paar weken geleden kwamen verspreid over twee avonden zo’n honderd vrouwen bij Dell bij elkaar. Vrouwen met of een technologische functie, of een functie in de technologische sector. Hardwerkende dames die meestal naast hun professioneel leven ook nog een gezin draaiende houden en hun sociale netwerk niet vergeten. Altijd balancerend tussen alle verplichtingen gaven zij die avond prioriteit aan de WISE Company Evening. Dell was gastvrouw van deze nieuwe loot aan de boom van WISE – Women in ICT Sharing Experience. Een loot die ontwikkeld is vanuit de behoefte van de leden voor meer mogelijkheden tot face to face contact en het delen van ervaringen en netwerken.

Het waren twee bijzondere avonden waarbij in openheid gesproken kon worden over tegenwerking en succes op de carrièreladder. Over timemanagement, work-life balance, al dan niet kinderen en salarisonderhandelingen. Over de positieve kanten maar ook de mindere ervaringen van werken in een mannenwereld. En ja, ook over ongewenste intimiteiten. Hoe daar persoonlijk mee om te gaan maar ook als leidinggevende. Alle aanwezigen waren mentrix en ‘leerling’ tegelijk. De openheid en het vertrouwen raakten alle aanwezigen. Iedereen was het erover eens dat het belangrijkste is tijdig je batterijen op te laden en te doen wat bij je past. Door je authenticiteit te bewaren blijven deze sowieso al aardig gevuld. Het ijsbergmodel van McClelland kan daarbij behulpzaam zijn.

Sterktes zien door ijsbergmodel
Zichtbare kennis en vaardigheden met de onder de oppervlakte gelegen normen, waarden en drijfveren worden in dit model verbonden. Het gaat om drie delen.
• Wat je kunt, weet en doet: vaardigheden, kennis en expertise. Wat heb je nog te leren en hoe ga je dat realiseren? (Top)
• Wat je denkt en gelooft: overtuigingen en zelfbeeld. Hoe zie je jezelf en collega’s? Wat verwacht je? (Middenstuk)
• Wat je wilt en denkt. Welke normen en waarden heb je meegekregen? Waar droom je van? Wat is je passie en je drijfveer? (Fundament)

Het model laat je structureel nadenken over wat je werkelijk wilt en hoe je dit kunt bereiken. Door stil te staan bij deze delen en de vragen eerlijk te beantwoorden kun je tot een plan komen. Inzicht kan moed geven om de volgende stap in je carrière te zetten maar belangrijker nog: je dromen te laten uitkomen. En dat is wat gebeurt bij groepsmentoring. Even stilstaan bij wat je werkelijk wilt en hoe je dat kunt bereiken. Luisteren naar ervaringen van anderen en in dialoog tot nieuwe inzichten komen. Het is goed om geregeld te herijken zodat het topje van die ijsberg kan schitteren op basis van een stevig fundament en dat de drie delen in jezelf een mooi harmonieus geheel vormen.

Tot slot nog een bemerking. In de technologie is vandaag connectiviteit een sleutelwoord. Big data, mobiliteit, de cloud … we hebben 24/24 gegevens van allerlei aard beschikbaar om business naar een hoger niveau te tillen. We werken ontzettend hard om alle delen aan elkaar te koppelen. Waarom zouden we dan geen tijd maken om ervoor te zorgen dat wij zelf volledig gezien worden. Tijd dus om naar je ijsberg te kijken. De aankomende feesten bieden daar wellicht de tijd en ruimte voor.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here